FINANCIËLE BEGELEIDING BIJ SCHEIDING

Als u gelukkig samen bent met uw partner, dan gaat u er niet vanuit dat de relatie wordt beëindigd. Toch geven de statistieken aan dat gemiddeld 1 op de 2 relaties eindigt door scheiding of ontbinding van het samenlevingscontract. Dan kunt u behoefte hebben aan financiële begeleiding bij scheiding.

Bij een scheiding krijgt u niet alleen te maken met wat juridisch allemaal geregeld dient te worden. Ook wordt u geconfronteerd met een verdeling van uw bezittingen en schulden. Hierbij dient uw financiële situatie nauwkeurig door een financieel specialist in kaart te worden gebracht en dient aan u te worden uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. De verkregen informatie kan vervolgens gebruikt worden door de door u gekozen scheidingsbemiddelaar, advocaat of notaris.

Met onze begeleiding bij echtscheiding krijgt u:

  • Voor iedere partner afzonderlijk een adviesgesprek over de financiële gevolgen en de financiële (on-) mogelijkheden.
  • Bemiddeling in de wijzigingen en afhandeling van al uw financiële producten zoals bankrekeningen / levensverzekeringen / hypotheek / schadeverzekeringen enz. (ongeacht of deze producten via ons tot stand zijn gekomen).
  • 15% korting op onze uurtarieven indien wij voor u een nieuw adviestraject opstarten na uw scheiding bijvoorbeeld omdat u een nieuwe woning heeft gekocht en hiervoor een hypotheek nodig heeft.

Tevens verkrijgt u een kostenbesparing doordat er minder benodigde adviesuren voor een nieuw adviestraject zijn omdat uw persoonlijke situatie en gegevens up to date zijn.

Voor de financiële begeleiding bij scheiding geldt dat we een gemiddelde van 15 adviesuren aanhouden. Indien er meer adviesuren nodig zijn zullen in overleg met elke partner aanvullende afspraken worden gemaakt.